Bakgrund

På KIT har vi en enkel inställning till annonsmärkning i både de kanaler vi själva kontrollerar (kit.se) och alla sociala nätverk där vi distribuerar vårt innehåll: Vi ska alltid berätta vad vi gör och vem vi gör det med och på alla ställen vi kommer åt berätta det här så tydligt som det går. Det finns fortfarande tekniska begränsningar både i vår egen produkt och i framför allt i sociala kanaler där det finns utrymme för förbättring, men vi vill leda utvecklingen kring annonsmärkning, inte följa den. Vi ska också vara aktiva och drivande i de branschgrupper som diskuterar lagstiftning och formar branschrekommendationer. Ingen aktör tjänar på ofullständig annonsmärkning eller otydliga avsändarkopplingar.

Det existerar olika lagstiftning och branschrekommendationer kring annonsmärkning. Vi förhåller oss till: 

När IAB under andra halvan av 2017 publicerar nya riktlinjer för Native Advertising kommer vi även att förhålla oss till dessa. KIT stödjer Reklamombudsmannen och har aldrig blivit anmälda till Reklamombudsmannen (RO) eller Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON)

Vår märkning vid så kallad ”Native annonsering”

Vi strävar efter att särskilja material där en annonsör står som avsändare från övrigt redaktionellt material så att läsaren vid en första anblick förstår att materialet är reklamfinansierat. Vi gör detta på följande vis:

 • Vi förtydligar med att använda andra färger och typsnitt för vårt reklamfinansierade innehåll. 
 • Vi använder även en annan färg på vår avsändarlogga och byter avsändare från ”KIT” till ”KIT Creative Studio” för att ytterligare förtydliga att det är ett kommersiellt material och inte ett redaktionellt material.  
 • Vi märker länkposter för artiklar på Facebook med ordet ”ANNONS” i bilden, samt skriver ”en annons från [annonsör]” i posten. (Fig 1)
Fig 1
 • Vi märker puffar på KIT.se (förstasida och relaterade artiklar) med ordet ”ANNONS”, annonsörens logotype samt formuleringen ”Ett samarbete med [annonsör]”. (Fig 2)
Fig 2
 • Vi märker artikelsidor med ”DETTA ÄR EN ANNONS” i headern (Fig 3) samt förtydligar vem som är annonsör med annonsörens logotyp och formuleringen ”Ett samarbete med [annonsör]” på minst två platser i artikeln (Fig 4 och Fig 5).
Fig 3
Fig 4
Fig 5
 • Vi märker s.k. Instant Articles på Facebook (fig 6) med formuleringen ”Detta är en annons” över artikelns rubrik. Facebook lägger till annonsörens logotype samt skriver ut annonsörens namn som medförfattare till artikeln. Vidare märker vi artikeln med formuleringen ”i samarbete med [annonsör]” i slutet av artikeln. 
Fig 6

 • Vi märker relaterade artikelpuffar på Facebook med ”DETTA ÄR EN ANNONS” samt formuleringen ”Ett samarbete med [annonsör]”. (fig 7) 
Fig 7
 • Vi märker kampanjsidor (fig 8) med formuleringen ”Hela denna avdelning är en annons från [annonsör]”. 
Fig 8
 • Vi märker videoposter på Facebook med formuleringen ”en annons från [annonsör]” (fig 9) samt skriver ”KIT Creative Studio i samarbete med [annonsör]” i intro (fig 10) och outro (fig 11) av filmen. Vi särskiljer det visuella intrycket av dessa filmer från våra redaktionella filmer med typsnitt, färger och logotyper.  
Fig 9
Fig 10
Fig 11
 • Vår egen märkning kompletteras av plattformarnas märkning som på Facebook utgår som”Paid” vid både organiska och sponsrade poster (fig 12)
 • KITs märkning följer med även vid vidaredelningar, delningar från artikelsidor eller s.k. pings i artikelkommentarer. Annonsmärkning vid vidaredelningar är ett bra exempel på att KIT agerar i framkant och bortom krav i både lagstiftning och branschrekommendationer och andra svenska och internationella publicisters agerande. 

Vår märkning vid innehållssamarbeten eller s.k. sponsring

När KIT producerar eget redaktionellt material, som sponsrats av en eller flera annonsörer märker vi även upp detta, för att tydliggöra att innehållet är sponsrat, men särskilja det från Native. Sponsrat material särskiljer sig från Native då det inte klassas som marknadsföring, eftersom annonsören inte har egen påverkan över innehållet i sig. 

 • Vi märker puffar på KIT.se (förstasida och relaterade länkar) (fig. 13) med formuleringen ”[Vinjettnamn] presenteras av [sponsor]”
Fig 13
 • Vi märker artikelsidor (fig. 14) på KIT.se med ”[Vinjettnamn] presenteras av [sponsor]” i headern samt förtydligar vem som är annonsör med sponsorns logotyp i header. 
Fig 14
 • Vi märker sponsrade avdelningar på KIT.se (fig 15) med ”[Vinjettnamn] presenteras av [sponsor]” samt sponsorns logotyp. 
 • Vi märker länkposter på Facebook med formuleringen ”[Vinjettnamn] presenteras av [sponsor]”
 • Vi märker videoposter på Facebook med formuleringen ”[Vinjettnamn] presenteras av [sponsor]” i både post och videons intro samt outro. 

Avvikelser från branschrekommendationer

Vår märkning överensstämmer med - samt är i många fall tydligare - än de rekommendationer som finns på marknaden. Trots detta gör vi en del avvikelser från ett fåtal branschrekommendationer, av skäl som förklaras nedan. Det bör också noteras att alla svenska publicister tolkar dessa rekommendationer något olika, och avviker på olika sätt. 

 • TU rekommenderar att ”medieföretagets logga” skall vara i topp på kampanjsajter. Vi tycker inte att detta krav är tillräckligt långtgående, och förändrar KITs logotyp till utseende och gör tillägget ”KIT Creative Studios” i alla kommersiella sammanhang för att säkerställa att innehållet inte kan förväxlas med redaktionellt innehåll.
 • TU rekommenderar att, på en individuell artikelsida, ”annonsmärkningen ska finnas med var man än befinner sig i läsningen/tittandet och även följa med vid scrollning. Gärna sticky.” Facebook tillåter oss inte ännu att lägga individuella element ”sticky” på en artikelsida. Vi möter kravet genom att annonsmärka på flera platser i artikeln så att annonsmärkningen dyker upp på flera nivåer (i toppen, i bylinebild, vid artikelns slut, vi kampanjstoryns början och genom att märka ”innehåll från KIT” när kampanjstoryn är slut och det redaktionella materialet startar)
 • TU saknar rekommendationer för annonsmärkning i sociala medier. Här gör vi långtgående anpassningar för att vara extra tydliga där puffar och material de facto möter publiken. Vi var exempelvis först med att även märka artikelbilder på Facebook med ”detta är en annons”.