Native Advertising Awards 2017

Best Use of Facebook – winner

Tillsammans med Berghs School of Communications för kampanjen "Söka Berghs". Läs mer här.

INMA Global Media Awards

Best Use of Video (silver)

"Doing something different - how KIT video chaged social video in Sweden"

Pensionspriset Guldkanten - SPV

Vinnare tillsammans med Swedbank och kampanjen "Första pensionshjälpen"

"Branschjätten provar nytt spår och hittar rätt. Kampanjen via den digitala publicisten KIT sticker ut, är upplysande och vänder sig med en lättsam ton till en målgrupp i stort behov av att tänka pension. Nytt, intressant och kanske också banbrytande!"

Årets Dagstidning 2017

Årets Ljud och Bild (vinnare)

"Teknikens möjligheter och publikens vanor utvecklas sammantvinnat, och mycket snabbt. De flesta medier följer med, några har förmåga att leda. Årets Ljud & Bild-vinnare är en av dem – med ett smart och effektivt sätt att berätta i det komprimerade formatet."

English: Sound & Images (winner). "The technology and the habits of the audience are developing quickly. Most publishers follow the stream while others have the ability to take the lead. The winner of this year's award Ljud & Bild (Sound and images) is one of them - with a smart and effective way to tell stories in a condensed format."

Årets kampanj (finalist)

KIT och RFSL:s kampanj Ta Steget 

“För att våga tala om det svåra krävs mod och nyfikenhet. Men hur når man genom bruset med ett stigmatiserat ämne? Med hjälp av data, en varm tonalitet och en tydlig avsikt att informera har kampanjen levererat långt över förväntningarna.”

English: Campaign of the Year

KIT and RFSL campaign "Take the Leap"

"To dare to talk about difficult things you need both courage and curiosity. But how do you reach through the noise with a subject surrounded with a stigma? Through data, a warm tonality and a clear intent the campaign has delivered far beyond expectations."

Internetworld Topp 100 2016

Bästa tidskrift på nätet (vinnare)

“Bra och varierat innehåll där brännande utrikesjournalistik och politik blandas med småbarnsproblematik och matlagningstips på ett nästan onaturligt naturligt sätt.” 

English: Best publication online

"Good and varied content where content combining important foreign journalism and politics with everyday issues and cooking tips in an almost unnaturally natural way."

Tidskriftspriset 2016

Årets journalist (Thomas Arnroth - vinnare)

”Thomas är den gamla räven som anammat det nya, och som han gör det! Alltid berörande, alltid nyfiket och aldrig utan att glömma bort sin publik. En av Sveriges bästa stilister och historieberättare, oavsett om han uttrycker sig i skrift – eller i serieform.” 

English: Journalist of the Year (Thomas Arnroth - winner)

"Thomas has been in the business for quite a while but has now embraced everything new in his own way. One of Swedens most skilful writers and storytellers, regardless if he writes text or draws illustrations."

Årets digitala tidskrift - populärpress (finalist)

”KIT fortsätter att utforska journalistik och affärsmodeller på ett nytänkande och inspirerande sätt. Med en spännande mix i innehåll och uttryck skapar de journalistik som hittar fram.” 

English: Digital Publication of the Year (finalist)

"KIT keeps exploring journalism and business models in an innovative and inspiring way. With an exciting mix of content and expressions they make journalism that finds its way."

Årets Dagstidning 2015

Årets idé (vinnare)

"Årets vinnare utmanar plattformstänk, distribution och varumärke med kvalitetsjournalistik på ett helt nytt sätt. Det är modigt nyskapande och framåtriktat."

English: Idea of the Year (winner). "This year's winner is challenging the idea of platforms, social distribution and brand with quality journalism in a completely new way. It is brave and innovative."

Tidskriftspriset 2015

Årets digitala tidskrift - populärpress (vinnare)

"Med en fingertoppskänsla som berör, optimerar de sitt utbud för spridning utan att tappa journalistisk höjd."

English: Digital Publication of the Year (winner). "With an ability to touch the auidience they optimize their content for dsitribution without losing journalistic height."