En broccolismörgås som förändrade mitt liv

March 23, 2015

Allting började med en broccolismörgås.

Det var januari 2013. FredrikRobert och jag var i New York på en slags studieresa, och hade blivit rekommenderade en smörgåsbar i Flatiron med en broccolismörgås som garanterat would change our lives. Vi åt och pratade. Vi var uppfyllda av vad vi hade sett på Gawkers och BuzzFeeds kontor, vad venturekapitalister och analytiker sa: det verkade som om människor plötsligt var intresserade av innehåll igen. Efter ett decennium av krigsrubriker om journalistikens framtid och en kapitalmarknad som ensidigt intresserat sig för plattformar, marknadsplatser och infrastruktur så hade det nu börjat bubbla kring innehåll. Vad skulle plattformarna och infrastrukturen fyllas med? Hur kunde man producera bättre innehåll och förstå mer om sina läsare? Hur skulle man distribuera smartare? Vi kände att vi var tvungna att agera. Väl tillbaka i Sverige gick vi igenom ett par månader av facebookoptimerande och förstod snabbt att det krävdes mycket mer – vi behövde göra om den redaktionella processen i grunden, och göra det med ny teknologi, och så småningom så hade idén om KIT smugit sig så djupt in i våra medvetanden att den var omöjlig att bli av med.

Vi vill bygga KIT för att vi lever i en fantastisk, omvälvande tid med enorma möjligheter för kvalitativ journalistik. Trots tal om nyhetsundvikare och en generation som inte konsumerar traditionella medier ser vi hur nyhetskonsumtion i hög utsträckning fortsätter att vara ett centralt, om än förändrat, digitalt beteende. De senaste 15 åren har ny teknologi demokratiserat skapandeprocessen och drivit en explosionsartad ökning av utbudet av nyheter, analys, information och underhållning. Denna utbudsökning har i sin tur dramatiskt minskat möjligheten att ta betalt för i princip all typ av journalistiskt innehåll. Nyhetskonsumtionen har gått från att vara förpassad till specifika tider på dagen till att bli löpande, plattformsoberoende och allestädes närvarande. Men den nya mediekonsumtionen ställer också helt nya krav på innehållsproduktion och distribution. Vad gör en traditionell medieaktör när konsumenten gör sitt eget informationsurval? Hur agerar man när innehållet i stor utsträckning konsumeras på plattformar som man inte äger eller kontrollerar? Hur finansierar man journalistik när läsarna inte längre betalar?

Det är inte första gången som teknologi i grunden driver förändring i sättet som medier berättar historier. Utbyggnaden av kabelnätet i USA gav utrymme för CNN, MTV, ESPN och många nu centrala innehållsproducenter och distributörer som plötsligt kunde utnyttja möjligheten till hundratals kanaler istället för det begränsade utbud som marknätet erbjöd. Men de nya distributionsmöjligheterna utvecklade också historieberättandet. CNN liverapporterade dygnet runt från ett krig i Irak som trollband TV tittarna och som de traditionella nyhetsprogrammen, med sina begränsade kvällssändningar, hade svårt att matcha. På samma sätt tror vi att den mobila, sociala distributionen skapar nya möjligheter, och att dessa möjligheter kommer att skapa nya institutioner och varumärken. Vi vill gärna vara en av dessa.

På KIT är vi besatta av att bättre förstå hur vi ska berätta en historia effektivt, och hur vi ska nå ut med den historien till en potentiellt intresserad, engagerad publik. Allt som vi gör – tekniken vi bygger, innehållet vi skapar, produkterna vi säljer, vår organisation och kultur – strävar efter att bättre förstå de två sakerna. Trots det massiva informationsutbudet upplever vi att det på marknaden saknas ambition att bättre förstå vad som driver engagemang och träffsäkerhet. Den traditionella digitala affärsmodellen (mer om detta i framtida poster) ger incitament till att driva så stora volymer trafik till sin sajt som möjligt vilket sällan tjänar läsare eller annonsörer. Det saknas fortfarande gångbara digitala affärsmodeller för kvalitativt smalare innehåll, men det saknas också verkligt kvalitativa annonsprodukter bortom de sociala nätverkens massiva räckvidd och self-serve plattformar. Det finns, tror vi, fortfarande möjlighet att göra många saker bättre.

Vi vill bygga ett modernt företag som kan bli Sveriges ledande kommersiella mediebolag och säkerställa en framtid med fri kvalitetsjournalistik. Vi har en liten bit kvar att gå innan det företaget är en verklighet. Men det är helt klart fascinerande vad en liten broccolismörgås kan göra.

Hey, want to know more about Story Engine?

Contact us and we'll tell you all about it!

By providing us with your contact information you give us permission to store your details. You can also choose to subscribe to our newsletter. All handling of personal data will be done in accordance with our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

recent posts