KIT på sin första formresa – utan bagage

March 20, 2015

För 4 månader sedan började jag jobba med KIT. Min första uppgift var att skapa en första iteration av vår grafiska identitet, med en uppdragsbeskrivning ungefär så vag som: ”gör nåt som är 2015 och inte är tråkigt”.

En av dom viktigaste grundförutsättningarna var det faktum att KIT inte fanns igår: det vill säga helt fri från arv. Ingen 100-årig tradition av papper i ryggen, fri från en intern idévärld om hur en redaktionell produkt måste se ut och kännas. Och den moderna nyhetskonsumenten, som kanske inte har något förhållande till nyhetsprodukter överhuvudtaget, vilka förväntningar har de på ett varumärke som publicerar innehåll och konkurrerar om uppmärksamhet i ditt flöde med gulliga marsvin, bilder på grannens nya veranda eller direktrapporteringar från faktiska människor på plats där nyheter händer?

Givet det ville vi hitta en identitet och eget uttryck som känns distinktivt KIT och som möter nyhetskonsumenter som inte har en massa föreställningar hur nyheter ska se ut i förhållande till ett pappersarv, någonstans där andra svenska aktörer kanske tassar runt lite försiktigt, men ofta kedjade vid gamla varumärken. Och, ett uttryck som är känns vågat, uttrycksfullt och där det digitala helt sätter förutsättningarna.

KIT som redaktionell produkt måste kunna hålla alla typer av innehåll. Från det allvarsamma och tunga till det lättsamma och roande. Det här är ingen ny utmaning, men det speciella i vårt fall är att varje artikel måste kunna stå helt för sig själv – och läsarnas vanligaste möte med vårt innehåll inte är KIT.se – utan distribuerat i externa kanaler. Utmaningarna det medför är att identiteten i sin helhet sällan exponeras, och att identitet lika mycket sitter i hur vi skriver en rubrik eller väljer en bild.

I det såg vi ett behov av kunna skikta identiteten och låta den rymma fler uttryck, men där själva grundramverket i form av logotyp och typografi får stå som en sorts ”garant” för det stabila och trovärdiga – men där mer lustfyllda uttryck också kan rymmas och ta plats. Beroende på sammanhang kan vi röra oss mellan ytterligheterna – en artikel om att skämta om kostnaden för att slarva vid kaffebryggaren kräver annat uttryck än en artikel om situationen i Libanon.

Komponenterna i identiteten

Logotypen: En ikon, inte ett tidningshuvud

Givet vår distributionsform och medium så är formaten och förutsättningarna redan satta: kvadraten. Kolla på din Facebook-profilbild, twitter-avatar eller appikon: den distribuerade identiteten måste rymmas i en liten ruta. En väg hade varit att jobba med ett separat ordmärke och en ytterligare symbol eller initallbokstav för distribuerade format – men det spåret uteslöts snabbt för att majoriteten av våra läsare kommer att möta just den mindre bra kompromissen. Med bara tre tecken i namnet ”KIT” började vi utforska alla de sätt man kan disponera dem i en fyrkant.

Logotyputforskning: en grafisk braindump
Logotyp testas i sina troligaste sammanhang

Den logotypidé som kändes mest intressant sträckte sig diagonalt över hela ytan, med ett utdraget ”i” för att ge stadga åt rutan. När vi utvärderade logotypidéerna testade vi dem hela tiden i de sammanhang de faktiskt skulle komma att användas i: faktumet att avatarer hanteras styvmoderligt av olika tjänster som själva ibland adderar rundade hörn och andra oförutsägbara effekter gjorde att vissa justeringar fick göras för ta höjd för det.

Logotyp detaljering

Brukstypografi

Med typografin sökte vi typsnittsfamiljer med tillräckligt många vikter och skärningar för att kunna täcka flera behov, som var ritade eller specifikt anpassade för skärmläsning och hade licensmodeller för inbäddning som funkade för en växande mediesajt – vilket smalnade av utbudet, minst sagt. Typsnittsleverantören Hoefler&Co, kanske mest kända för Gotham, har ”Screen Smart” varianter av sina populäraste typsnitt och valet föll på just Gotham för rubriker och detaljer och Chronicle för löpande text. Chronicle har egenskaper som gör sig bra för löpande text för skärmläsning, medan Gotham i sin fetaste varianter ger bra svärta till rubriker (speciellt hårt knipt), och i sina tunnare varianter bra läsbarhet i detaljtypografi.

Sprak och fräs

Ok: en duktig logotyp och brukstypografi. Med dom här komponenterna i identiteten har vi tagit oss från noll till någonting. Men vår strävan är att ”någonting” också måste kunna vara visuellt kittlande, vibrerande och kanske till och med lustfyllt när vi vill det. Här började vi titta på accentfärger med mer riv, och landade i att använda en lila som primär accent och sekundära toner i form av orange och rosa. Vi började bygga upp ett bibliotek av egna piktogram, som kombineras i en sort kollageteknik med foton bildar större mönster och sammansättningar för identitet och hero-bilder.

Kort om kit.se

Utan att gå in på alla detaljer kring Kit.se så är det värt att berätta hur vi tänker kring sidans utformning: vår ambition är att alltid designa epicentriskt, alltså att utforma saker från själva kärnsyftet och låta det sätta förutsättningarna för allt kringliggande. Tydligaste exemplet är vår artikel: vi vill inget mer än att du faktiskt ska läsa texterna – och vi tror att det är lättare och skönare att göra det utan massor sekundära funktioner som merläsning eller navigering inklämda till höger och vänster. Det gör också att vi enklare kan iterera enskilda komponenters utformning löpande, utan att riskera krockar. Just iteration är någonting du som besökare kan komma märka av: det du ser när surfar runt på KIT.se idag en första av många releaser – och vår form är som vädret i Chicago: föränderligt. Det är den långa versionen av den korta sanningen.

Hey, want to know more about Story Engine?

Contact us and we'll tell you all about it!

By providing us with your contact information you give us permission to store your details. You can also choose to subscribe to our newsletter. All handling of personal data will be done in accordance with our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

recent posts