Konst och vetenskap, kod och verklighet – så bygger vi KIT

March 22, 2015

”Utmaningen är enkel: Bygg framtidens medieprodukt. Born digital, kommersiellt driven och högkvalitativ. För en tid när konsumtion av redaktionellt innehåll är social, mobil – allmänt jävla fientlig mot allt som har varit mediebolagens livsådra. Bygg det.”

Den här konversationen har mest utspelat sig inne i mitt eget huvud, det ska jag villigt erkänna. Och i den har också miljön varit kommandobryggan på Enterprise och jag har av någon anledning haft tillgång till laservapen. Allt vilket kan tänkas vara en fullständig poänglös textmässig utvikning eller en mycket krystad liknelse för något verkligt. (Jag ska göra mitt bästa för att det ska vara det sistnämnda.)

Nytt bolag - nya förrutsättningar

I höstas startade jag och mina kollegor Robert och Peder ett nytt bolag. På löftet om att skapa ett medieföretag för framtiden sålde vi dagen därpå det mesta av vårt nya bolag till Bonnier Growth Media, så se vad jag och de andra skriver om i skenet av att vi är en klassisk startup – med riskkapital i fickan och solsken i blick. Och det är väl just förhoppningen och tilltron om en ljus framtid för mediebolag som vill agera på den öppna marknaden med högkvalitativt innehåll som är en av de investeringsvärda tillgångarna. Men det är en förhoppning man bara kan ha om man också har en idé om vad som kommer krävas av framtidens mediebolag och det har vi.

Den här idéen om det framgångsrika mediebolaget innehåller fler komponenter än bara de tekniska, det ska man vara extremt noga med att påpeka, men det är inte samma sak som att tekniken inte ska tillåtas vara närvarande i företagets alla led. När vi tittar oss runt om i världen efter förebilder, såna som har gjort eller gör den resa som vi också har inlett, så ser vi tydligt att de vågar omfamna hela sin idé med teknik – eller snarare med verktyg, processer och beslutsstöd som hjälper dem förverkliga idéen. Emellanåt kallas det här för ”full stack”, vi kan lika gärna kalla det för end-to-end, det spelar ingen roll. För slutsatsen man kommer till när man ger sig in i mediebranschen och har en tilltro att teknik kan möjliggöra bättre produkter, högre effektivitet och bättre affärer och man dessutom tror (det helt logiska) att innehåll, affär, personal, publik och information hör samman är att det inte finns någon off the shelf-teknik som löser det här. Så man måste bygga något eget, samtidigt som ”bygga eget” för många av oss ligger strax ovanför ”få ebola” på popularitetslistan.

Men – för att vara så tydlig som det går då: Ja, vi bygger vår egen teknik. Men vi gör det med så många standardbitar som möjligt. Vi tror att vissa saker måste man odla själv, men en riktigt god gryta handlar minst lika mycket om receptet som råvarorna.

Empati och kompetense

Så, här blir teamsammansättning viktig och den pedagogiska uppgiften att kunna förklara vad som ska göras kanske ännu viktigare. Det blir verksamhetskritiskt att hitta människor som har hög förståelse för uppgifterna som ska lösas och som har stor empati för de personer som ska jobba med verktygen på dagarna. Det teamet har jag varit tursam nog att hitta, människor med extremt relevanta erfarenheter av rätt saker.

En av de viktiga poängerna med att bygga produkter som är ”full stack” eller ”end to end” är att de verkligen måste vara kapabla att omfamna hela företagets verksamhet – för det som får en sån här maskin att snurra på riktigt är information, data, insikter. Det är allt från den ”lilla” datan som skapar produktivitet, den hypotesdrivna prediktiva datan som ger beslutsstöd och den stora datan som skapar nya insikter. Men data ska inte bara analyseras, den ska också hämtas in och – framförallt – den ska skapas.

Och det är när man inser hur mycket datan är värd som man också börjar förstå att enda sättet att inte gå miste om den är att få alla i organisationen att samla in den, vilket de kommer att göra om de verktyg som vi erbjuder ger ett tydligt mervärde gentemot hur de jobbar idag. För jobbar alla i organisationen i verktyg och med processer som vi kan samla data från så kommer vi inte bara att bli mer effektiva – vi kommer också att på djupet förstå hur vår affär ska maximeras.

Skillnaden mot för hur vi traditionellt jobbar med den röda tråden mellan affär och innehåll, publik och redaktion eller teknik och människa är enorm – och ansträngningen för att bygga alla är också enorm. Vi laddar våra vapen med data – och verktygen börjar helt plötsligt se ut som den där bryggan på Enterprise.

Det ska bli roligt att över tid få dela med sig av vad vi gör och hur vi gör det – för jag tror att ni kommer att märka att vi fokuserar rätt ordentligt på bitar som många andra kanske glömmer bort lite, vilket vi tror är väldigt farligt.

Vi öppnar upp den här bloggen nu – och du kan redan läsa vår art director Patrik Berg om hur han har jobbat med formen för KIT.

Vi hörs/Fredrik

Hey, want to know more about Story Engine?

Contact us and we'll tell you all about it!

By providing us with your contact information you give us permission to store your details. You can also choose to subscribe to our newsletter. All handling of personal data will be done in accordance with our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

recent posts