Vad ska KIT göra nu när Facebook har förändrat newsfeed-algoritmen?

Den frågan i lite olika varianter har ställts till mig och mina kollegor på KIT sedan det blev känt att Facebook gör en strategi-förändring mot mer innehåll från vänner och familj, och mindre nyhetsinnehåll.

KIT lanserades för snart tre år sen. Vi ville göra kvalitetsjournalistik direkt för sociala flöden för en målgrupp som vi upplevde var bortglömd, 20-45-åringar i storstad.

Vi har tre fantastiska år bakom oss med en enorm publiktillväxt, priser och nomineringar för både vår journalistik och vår annonsaffär och flera tusen publiceringar.

Vi har hela tiden sedan starten haft som en ledstjärna att finnas där publiken finns. Det betyder att vi finns på plattformar som Twitter, Instagram och Facebook i dagsläget. Och Facebook har varit riktigt bra. Vi lyckades som ett helt nytt varumärke snabbt nå miljonpublik med viktiga jobb som flyktingar från Afghanistan, att leva enligt zero waste-metoden och från insidan beskriva den nya mansrörelsen.

Den miljonpubliken har vi nått genom att jobba med ambitiös egenproducerad journalistik. Vi har helt valt bort händelserapportering och TT-abonnemang utan istället lagt all kraft på att hitta och berätta egna historier som vi tycker är viktiga och angelägna eller underhållande.

Vi har också helt valt bort alla typer av kortsiktiga metoder för att manipulera algoritmerna på de olika sociala plattformarna, något vi varit rätt ensamma om att avstå ifrån.

Varför gör vi det om det verkar vara metoden för alla andra publicister? Egentligen av två anledningar.

• Den ena är att vi tror att kvalitetsinnehåll på lång sikt kommer att vara det publiken efterfrågar, och deras behov kommer även att påverka hur sociala plattformar väljer att vikta innehåll.

Facebooks senaste förändringar är i det perspektivet varmt välkomna. Under senaste året har kvalitén på deras newsfeed sjunkit dramatiskt, bland annat på grund av publicister som belönats med synlighet för spam-liknande innehåll. Att kvalitén på newsfeeden dalat finns kvitto på bland annat i att deras användarengagemang sjunker.

Om Facebook kan göra en mer angelägen och relevant newsfeed som engagerar människor igen ser vi det som en ypperlig plats att finnas på med kvalitetsjournalistik. Värt att komma ihåg här är att alla åtgärder som Facebook aviserat inte finns i Sverige ännu, som förebyggande av engagement bait och effekterna av deras förtroende-mätningar som de lanserat eller avser att lansera i USA.

• Den andra anledningen är att vi inte, som de flesta andra publicister, bygger vår affär på bannerannonser som ska visas för de läsare som råkat komma in på sidan, en så kallad organisk räckvidd. På svenska betyder det att nästan alla andra medier använder sociala medier som en inkastare till sina sajter. På sajterna kan de visa upp banners som de får betalt för per visning.  

I en sån ekonomi blir det attraktivt att skapa stora mängder klickvänligt innehåll till så låg kostnad som möjligt.

Men det är inte och har aldrig varit vår affärsmodell. Vi lever på att skapa strukturerade insikter om historieberättande i sociala medier. Den strukturerade kunskapen använder vi i nästa steg till att hjälpa kunder till att göra mer effektiva annonsköp i sociala medier.

Så rent krasst är den redaktionella räckvidden inte på nåt sätt affärskritisk för oss. Om vi har X eller Y i redaktionell räckvidd månad Å, Ä eller Ö är i det perspektivet helt irrelevant.

Sen är vi såklart alltid angelägna om att vi når ut redaktionellt med vår journalistik. Det vet vi att vi kommer att kunna fortsätta göra framgångsrikt på Facebook även i fortsättningen. Men vi kommer också att höja närvaron på andra platser där vår publik redan idag finns, som till exempel Instagram.

Så för att svara på rubrikens frågeställning, vad ska vi egentligen göra? Vi ska fortsätta utveckla vårt berättande av smart, angelägen, modern journalistik som lever där vår publik finns.

Hey, want to know more about Story Engine?

Contact us and we'll tell you all about it!

By providing us with your contact information you give us permission to store your details. You can also choose to subscribe to our newsletter. All handling of personal data will be done in accordance with our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

recent posts